Kontakt tlf. +45 26 79 74 07  /  info@synergia.dk

Stresskompetencer til lærere og pædagoger

Den typiske arbejdsdag for lærere og pædagoger præges af hyppige skift mellem opgaver og mennesker, og en høj grad af uforudsigelighed. Relationelle kompetencer er konstant i spil i interaktioner med børn og deres forældre, såvel som med kollegaer. Disse betingelser stiller særlige krav til nervesystemet, som konstant er engageret i at opfatte og tolke og sørge for at vi reagerer på passende vis.

Det er ikke overraskende, at arbejdsglæden hos lærere og pædagoger kan erstattes af  oplevelsen af uoverskuelighed, og at stresssygemeldinger er hyppige blandt lærere og pædagoger. 

Samtidig er stress en ubegribelig størrelse for mange, og noget der derfor kan være svært at tale om. Det er en skam, da der eksisterer konkret viden, som kan forklare hvorfor stress er et voksende problem, og som samtidig peger på løsninger.

En temadag om stressforebyggelse kan samle medarbejderne om et fælles problem og give indsigt i, hvad der er på spil i nervesystemet, når den langvarige stress bider sig fast og undergraver arbejdsevnen, trivslen og det kollegiale fællesskab.

Medarbejderne vil få viden og metoder – såvel som et fælles sprog – til at opdage, italesætte og forebygge stress.

Det vil blive taget op til fælles debat, hvordan stressforebyggelse kan gøres til en del af arbejdskulturen, med forbedret trivsel og mindsket sygefravær til følge.

Formål: At give lærere og pædagoger viden og kompetencer, som kan forebygge stress og nedbringe sygefraværet.
Indhold: Der undervises i hvad stress er, hvordan den opstår, hvordan den påvirker individets og fællesskabets funktioner og trivsel, samt hvordan stress kan forebygges.
Form: Oplæg, dialog, øvelser og debat.
Varighed: 4-6 timer.
Sted: Hos jer.
Dato: Ifølge aftale.
Underviser: Karen Johanne Pallesen, neurobiolog (Cand Scient), sundhedsforsker (PhD) og underviser på PhD skolen ved Aarhus Universitet i faget The science of stress and resilience, kronikør: Læs kronik om stressforebyggelse på arbejdspladsen.  
Pris: fra 20.000 kr + moms og dækning af transportudgifter. 

J. Skjoldborgs Vej 24

8230 Åbyhøj

Kontakt tlf.: +45 26 79 74 07

 info@synergia.dk

CVR 43038486

Privatlivspolitik

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.