Kontakt tlf. +45 26 79 74 07  /  info@synergia.dk

Hjernen, stress og transformationer

Form: Oplæg.
Varighed: 1-2 timer.
Tid og sted: ifølge nærmere aftale.
Deltagerantal: ubegrænset.

Transformationer på arbejdspladsen indebærer indlæring af ny viden og tilegnelse af nye rutiner. Hjernen og resten af nervesystemet justerer løbende de hidtil gældende forventninger, for at skabe forudsigelighed og en tilhørende oplevelse af at have kontrol. Dette udgangspunkt er det bedst tænkelige for en krop-psyke i balance – og en vigtig forudsætning for vores trivsel, herunder vores oplevelse af social åbenhed, så vi kan indgå i frugtbare fællesskaber og samarbejder.

Stressens positive rolle i alle former for forandringer vi møder er at etablere ressourser. og det kan mærkes som forøget arousal og høj puls. Stressreaktioner sker på basis af ubevidste og lynhurtige vurderinger, der ikke nødvendigvis er rationelle i forhold til den situation vi befinder os i. Stressens styrke og vores evne til at genfinde roen er samtidig et spørgsmål om vores erfaringsverden, og dermed et individuelt anliggende.

Den negative belastende stress er den stress som opstår, når vi ikke oplever at udfordringerne løses og/eller når stressen opretholdes på et højt niveau gennem længere tid. Fra arbejdspladsens side er det vigtig viden, at medarbejderes nervesystemer sandsynligvis reagerer forskelligt på transformationer, og at inddrage denne viden i håndteringen af den sundhedsskadelige stress, som skaber mistrivsel og sygemeldinger. 

“I øvrigt, så anvendte jeg noget af læringen fra dit oplæg i en kundeworkshop netop i går, og det blev taget supergodt imod. Så endnu engang tak for at sætte facts og logisk forklaring på noget af det svære ved en transformation 😊” (feedback fra deltager)

Underviser: Karen Johanne Pallesen, neurobiolog, PhD i sundhedsvidenskab.
Pris: fra 14.000 kr + moms og dækning af transportudgifter.

J. Skjoldborgs Vej 24

8230 Åbyhøj

Kontakt tlf.: +45 26 79 74 07

 info@synergia.dk

CVR 43038486

Privatlivspolitik

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.