Kontakt tlf. +45 26 79 74 07  /  info@synergia.dk

Stresskompetencer til medarbejdere

Formål: At klæde medarbejdere på med viden og kompetencer til at håndtere og forebygge stress.
Målgruppe: Grupper af medarbejdere.
Deltagerantal: max 40.
Indhold: Forskningsbaseret viden om stress og stresshåndtering.
Varighed: 4-6 timer.
Form: Temadagen veksler mellem oplæg, dialog og praksis. Det aftales på forhånd hvor meget teori hhv. praksis, I ønsker. 
Tid og Sted: Efter nærmere aftale.

På denne temadag kan medarbejdere få viden og kompetencer til at have konstruktive samtaler om stress, handle hensigtsmæssigt, og forebygge at stressproblematikker opstår. 

Dagens oplæg gør det klart, at stressforebyggelse er en essentiel del i trivselsfremme. I vil få indblik i den psykologiske og kropslige basis for stressens mekanismer og symptomer, og i hvordan personlige livserfaringer påvirker vores individuelle reaktioner på stress. I få svar på, hvordan psykologisk tryghed i kollegiale relationer bidrager til engagement og arbejdsglæde, samt hvorfor det netop kan være særlig svært at række ud til sine kollegaer og være konstruktiv, når stressen larmer i kroppen. 

I vil også blive præsenteret for en række enkle værktøjer, som I kan arbejde med både hver for sig og sammen. Metoderne er baseret i åndedrætsfysiologi, positiv psykologi, kontemplativ videnskab, kognitiv og affektiv neurovidenskab samt polyvagal teori.  

Vi samler trådene op med fælles overvejelser omkring mulighederne for at implementere stressforebyggelse på arbejdspladsen.

Underviser: Karen Johanne Pallesen, neurobiolog (Cand Scient), sundhedsforsker (PhD), ekstern lektor og kursusansvarlig på PhD skolen ved Aarhus Universitet i The science of stress and resilience, kronikør og debattør: Læs kronik om stressforebyggelse på arbejdspladsen (2023). Læs ekspertudtalelse til Ritzau om relationer, psykologisk tryghed, og stress (2023)
Pris: fra 20.000 kr + moms og dækning af transportudgifter.
 
Relaterede temadage & workshops:
Stressforebyggelse: Metoder og praksis; denne workshop har primært fokus på at lære nogle øvelser.

J. Skjoldborgs Vej 24

8230 Åbyhøj

Kontakt tlf.: +45 26 79 74 07

 info@synergia.dk

CVR 43038486

Privatlivspolitik

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.