Kontakt tlf. +45 26 79 74 07  /  info@synergia.dk

Fra stress til resiliens

Formål: At give deltagerne viden og metoder til at blive stressmodstandsdygtig. 
Målgruppe: alle, 
Varighed: 4-6 timer.
Form: Temadagen veksler mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser. 
Tid og sted: Ifølge nærmere aftale.

Alle steder i samfundet søger man efter de rigtige værktøjer til at forebygge og mindske stress, fremfor at miste menneskelige og økonomiske ressourcer. Hvad skal der til?

Der findes omfattende forskningsbaseret viden om stressens mekanismer i krop og psyke, som rummer store potentialer til at skabe forandring. Denne viden gør os i stand til at have meningsfulde samtaler om stress og til at tage ejerskab og handle. Den konkrete viden om stressens udfoldelse i krop og psyke gør det muligt at finde det håb og den motivation, som fører til positive forandringer.  

Forskningen viser, at stressmekanismer indvirker på stort set alle aspekter af vores oplevelser og adfærd. Når vi forstår hvordan, kan vi få det bedste ud af stressens energiskabende drive – og samtidig undgå, at den bider sig fast og undergraver individets og fællesskabets trivsel og helbred. 

Få den vigtige og spændende viden om, hvad man konkret kan gøre for at takle nervesystemet og regulere sin egen og andres stress. Vi laver nogle øvelser, som kan bruges både akut og til forebyggelse. 

Tidligere deltagere siger:

“Den biologiske tilgang til stress var en øjenåbner for mig og Karen Johanne Pallesen kom med rigtig meget interessant og brugbar viden, som jeg ikke tidligere har fået indsigt i.”

“Karen Johanne Pallesen lod os skifte fokus mellem hjerne og krop gennem powerpoints og øvelser. På alle måder en flot måde at tydeliggøre pointen: At det er balancen der fører til et nervesystem i ro.”

“Som psykolog betragter jeg den neurobiologiske vinkel som et meget vigtigt supplement til den gængse, psykologiske vinkel på stress, der alt for ofte får lov til at stå alene.”

“Den imponerende mængde forskning blev gjort let tilgængelig, og jeg elsker det humoristiske touch, Karen Johanne formåede at bringe i spil.”

“Dagen havde den helt rette balance mellem biologi og psykologi, og på den mest naturlige måde blev forskning kædet sammen med praktik.”

“Jeg fik redskaber og viden, som jeg kunne gøre brug af med det samme.“

“Jeg kunne virkelig godt lide, at det var fakta, som kunne måles og vejes og sammenlignes. Jeg forstod det på et andet niveau.”

Underviser: Karen Johanne Pallesen, neurobiolog (Cand Scient), sundhedsforsker (PhD) og underviser i The science of stress and resilience på PhD skolen ved Aarhus Universitet, kronikør: Læs kronik om stressforebyggelse på arbejdspladsen.  
Pris: fra 20.000 kr + moms og dækning af transportomkostninger

J. Skjoldborgs Vej 24

8230 Åbyhøj

Kontakt tlf.: +45 26 79 74 07

 info@synergia.dk

CVR 43038486

Privatlivspolitik

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.