Kontakt tlf. +45 26 79 74 07  /  info@synergia.dk

Stresskompetencer til sundhedsprofessionelle

Formål: At klæde sundhedsprofessionelle på med den nyeste viden om stress og stressforebyggelse.
Målgruppe: Fagprofessionelle og behandlere, herunder læger, sygeplejersker, SOSU’er, psykologer, coaches, og kropsterapeuter.
Form
: Teoretiske oplæg + tid til spørgsmål.
Varighed: 4-6 timer.
Tid og sted:
Ifølge nærmere aftale.
 
Denne temadag tilbyder en update på den nyeste viden om den psykofysiologiske basis for stress, links fra langtidsstress til somatiske og psykiatriske sygdomme, og effektiv stresshåndtering.  
 
Temadagens udgangspunkt er et kort indblik i stressforskningens historie og stressdebattens tematikker . En ny operationel definiton af stress præsenteres og vi dykker ned i kamp-flugt responset, frys responset og det sociale respons og ser på de neurobiologiske implikationer af akutte og langtidsaktiverede stressreaktioner. Den nyeste viden om specifikke links mellem langstidssstress og en række somatiske og psykistriske sygdomme gennemgåes.
 
(NB: Afhængigt af deltagernes interesse, kan fokus på  bestemte lidelser og sygdomme prioriteres).
 
Deltagerne får også et indblik i beskyttende faktorer – i.e., hvordan ser den resiliente neurobiologi ud og hvilke metoder findes der til at forebygge stress, herunder meditation, åndedrætstræning og andre kropsbaserede metoder. Neurovidenskabelig og anden evidens for effekten af forskellige metoder præsenteres.  
 
Sluttelig gør vi os fælles overvejelser om, hvordan den eksisterende viden om stressens mekanismer og nervesystemets plasticitet kan bruges til at forbedre den mentale sundhed i forskellige målgrupper. 
 
Emner:
  • Kamp-flugt, frys og sociale strategier 
  • Den psykofysiologiske forbindelse: HPA-aksen og det autonome nervesystem 
  • Stress & følelser
  • Årsager til stress
  • Social stress og psykologisk (u)tryghed
  • Individuel variation 
  • Stressrelaterede sygdomme
  • Neuroplasticitet
  • Beskyttende faktorer og resiliens
  • Stressreduktion og forbyggelse


Undervisere:
Karen Johanne Pallesen, neurobiolog (Cand Scient), sundhedsforsker (PhD), ekstern lektor ved Aarhus Universitet.
Mette Bjerggaard, læge og psykoterapeut.
Pris: fra 20.000 kr + moms og transport

J. Skjoldborgs Vej 24

8230 Åbyhøj

Kontakt tlf.: +45 26 79 74 07

 info@synergia.dk

CVR 43038486

Privatlivspolitik

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.