Kontakt tlf. +45 26 79 74 07  /  info@synergia.dk

Teamet bag Synergia

Karen Johanne Pallesen

ejer af Synergia, neurobiolog, PhD i sundhedsvidenskab

Jeg er uddannet i sundhedsvidenskab (PhD), neurobiologi (Cand Scient) og psykologi (2 årigt sidefagsstudie) og har arbejdet som klinisk specialist og lektor på Aarhus Universitet. Jeg har i perioden 2008 – 2023 forsket i kognitiv neurovidenskab med fokus på emotioner, opmærksomhed og stress. Idag er jeg primært formidler.

Jeg underviser bl.a. på PhD skolen ved Aarhus Universitet, Hammel Neurocenter og Folkeuniversitetets temadage og foredrag (“Fra Stress til resiliens”, “God vejrtrækning: En vej til mental sundhed” m.fl.), giver oplæg i virksomheder og tilbyder individuel stresscoaching.

Jeg fortæller om stressforebyggelse i  DR Viden, Weekendavisen om kronisk træthed, Weekendavisen om stress, Manus Manege, Femina, Kraniebrud om mindfulness, Kraniebrud om hjernen, Videnskab dk, Ritzau.dk, 24 spørgsmål til professoren og i kronikker i avisen Information (2018 og 2023).

Mette Bjerggaard

Læge, psykoterapeut

Jeg er uddannet læge fra Aarhus universitet i 2014 og har en 4-årig efteruddannelse som psykoterapeut. Som læge har jeg både arbejdet indenfor det somatiske og psykiatriske område, og har stor klinisk erfaring med hvordan krop,psyke og det omgivende miljø hænger sammen. Siden 2022 har jeg haft selvstændig virksomhed, hvor jeg tilbyder psykoterapi, med udgangspunkt i netop en bio-psyko-social forståelsesramme.

Jeg har i mere end 15 år beskæftiget mig med at forstå den menneskelige krop og psyke, og er særligt optaget af hvordan biologiske, psykologiske og relationelle faktorer interagerer og påvirker vores hjerne og vores evne til at håndtere stress. Jeg er optaget af at forankre denne forståelse og omsætte den i praksis til gavn for vores sundhed og trivsel.

I Synergias regi underviser jeg på temadagen Kompetenceudvikling for ledere og Kompetenceudvikling for fagprofessionelle

Lærke Egefjord

læge og billedkunster

Jeg er uddannet læge på Århus Universitet i 2010 og er desuden billedkunstner. Siden 2011 har jeg haft selvstændig virksomhed med foredrag om den kreative hjerne og kreativitetens sundhedsmæssige betydning. 

Jeg har erfaring inden for hjerneforskning med særlig interesse for demensområdet. Jeg har desuden praksis erfaring med kulturens og kreativitetens sundhedsmæssige aspekter, idet jeg underviser demensramte borgere i Aarhus Kommune i, hvordan kunstens og kreativitetens aspekter kan integreres i en helbredsmæssig sammenhæng og gøres mulig i et hverdagsliv med sygdom.

Jeg er forfatter til romanen ’Glemt’ udgivet på Forlaget LIVA i 2015 med egen illustration på forsiden. Bogen beskriver tabet af liv og genvindelsen af sig selv, når Alzheimer’s sygdom rammer. Se mere her: www.lærkeegefjord.dk.

I Synergias regi underviser jeg i Stress og kreativitet, der findes som både foredrag og temadag.  

Niels Viggo Hansen

filosof og sundhedsforsker, PhD

Jeg er fysiker og filosof, PhD, og arbejder indenfor humanistisk sundhedsvidenskab. Jeg er tidligere leder af Center for Forskning i Eksistens og Samfund ved Københavns Universitet. 

Jeg underviser i videnskabsteori, forskningsmetode og forsknings-forståelse for medicinere, sociologer og psykoterapeuter, med vægt på hvordan viden hænger dynamisk sammen med praksis. 

Jeg har en stærk interesse for meditation og mindfulness, som jeg praktiserer og formidler. Jeg er uddannet instruktør i Mindfulness-Baseret Stress-Reduktion (MBSR) og har grundlagt Delta-programmet og Moving Meditation til at understøtte sunde livsstilsændringer for at forebygge livsstilssygdomme.  

I Synergia byder jeg ind med eksistentielle vinkler på trivsel i temadagen Mental sundhed ifølge psykologen, filosoffen og biologen.

Marlene Skovgaard Lyby

psykolog, PhD

Jeg er uddannet psykolog og PhD i sundhedspsykologi fra Aarhus Universitet. Ydermere har jeg en baggrund i molekylær medicin og jeg har de sidste ti år forsket og undervist i hjernen, stress og forandringsprocesser. 

Min ekspertise er kvantificering af psykologiske processer i individer og teams med henblik på synliggørelse af forhindringer, fremskridt og gennembrud. Jeg har desuden arbejdet meget med trivsel hos medarbejdere og teams, med fokus på bevægelighed og stabilisering af forandringer, samt organisationskultur og ledelse.

I Synergia bidrager jeg med moduler om procesfacilitering og implementering af forandringer. Jeg er med på Mental sundhed ifølge psykologen, filosoffen og biologen og 2-dages minikurserne i Stressforebyggelse. 

Mette Sandstrøm

master i musikvidenskab

Jeg er pædagog, musiklærer, lydterapeut og sanger og har en mastergrad i musikvidenskab og sangkultur fra Aarhus Universitet. 

Min passion er at undersøge og formidle lydens sundhedsskabende effekter. Jeg har indsamlet indsigt og viden om “lyd som medicin” på rejser og besøg hos oprindelige folk mange steder i verden. Jeg har besøgt colombianske indianere og lydterapeuter i Nepal og har gennem længere perioder opholdt mig hos det samiske folk i Skandinavien og praktiseret deres traditionelle sang, joik. 

Jeg har afholdt kurser og holdt kongresoplæg og er aktuelt ved at etablere mig som forsker i oprindelige folks sangtraditioner. I denne proces har jeg samarbejdet med Karen Johanne, og vi har sammen udviklet workshoppen Musik i ritualer og healing.

Joan Birk

stemmeterapeut, MBSR lærer

Jeg er meditationslærer, MBSR-underviser, certificeret vokal lydterapeut og proces- og projektleder. 

Jeg har specialiseret mig i gruppebaserede læringsforløb med ordløs sang, toning og musikalsk meditation til at styrke menneskers iboende selvhelbredende og regenererende evner til at regulere nervesystemet. Fokus er på bevidst opmærksomhed, åben kommunikation, kontakt til kroppen og udfoldelse af stemmens frie udtryk. Arbejdet former sig ofte som konkret forebyggelse og reduktion af stress samt integration af erfaringsbaseret læring til fremme af sundhed, trivsel og autenticitet i det levede hverdagsliv, relationer og lederskab, 

Jeg arbejder freelance, herunder som underviser af grupper med bred deltagersammensætning i det forskningsbaserede program MBSR, for Aarhus Universitet på DPU. 

 

J. Skjoldborgs Vej 24

8230 Åbyhøj

Kontakt tlf.: +45 26 79 74 07

 info@synergia.dk

CVR 43038486

Privatlivspolitik

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.