Kontakt tlf. +45 26 79 74 07  /  info@synergia.dk

Fra Stress til Resiliens

Form: Oplæg.
Varighed: 1-2 timer.
Tid og sted: ifølge nærmere aftale.
Deltagerantal: ubegrænset.

Stresshåndtering er central i WHO’s definition af mental sundhed. At håndtere stress indebærer at kunne tilpasse sig til udfordringer og rejse sig efter modgang. Dette kaldes også at være resilient. Men hvad betyder det i hverdagen?

De senere års forskning byder på epokegørende indsigter i den neurobiologiske basis for stress, vores reaktioner på stress, og i de patologiske mekanismer som fører fra stress til sygdomme. På samme vis vokser vores viden om de neurologiske forudsætninger for resiliens, dvs. evnen til at genfinde sin mentale og kropslige styrke efter stressbelastninger. 

Samlet set danner denne viden udgangspunkt for den løbende udvikling af nye metoder til stressforebyggelse og stresshåndtering, som kan nedbringe vores stress til et niveau, hvor den ikke er usund.

Hør om den nyeste forskning på området i dette foredrag.

Underviser: Karen Johanne Pallesen, neurobiolog, PhD i sundhedsvidenskab
Pris: Fra 14.000 kr + moms og dækning af transportudgifter

Findes også som temadag

J. Skjoldborgs Vej 24

8230 Åbyhøj

Kontakt tlf.: +45 26 79 74 07

 info@synergia.dk

CVR 43038486

Privatlivspolitik

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.