Kontakt tlf. +45 26 79 74 07  /  info@synergia.dk

Bliv god til stress

af Karen Johanne Pallesen, neurobiolog, PhD

Hos Synergia kan du få den biologiske selvindsigt i stress og trivsel, som vedkommer os alle, fordi vi lever i et samfund med et stigende antal kilder til stimulation og overinformation, som skaber stressmobilisering, og som kan gøre os alvorligt syge.

Vi kan ikke blive “stressfri”, og bør heller ikke ønske det, for stress har både positive og negative effekter og indgår som et vigtigt element i mange livsprocesser. Stress er desuden dybt indlejret i menneskekroppen og trigges – ofte ubevidst – af kropslige emotioner. Det er jo derfor, stressen er så svær at kontrollere – men det er ikke umuligt!

At være god til stress

– betyder at være god til at genkende stressens kropslige signaler og symptomer. At være god til stress indebærer også at kunne dæmpe den usunde kropslige stressmobilisering, og derved undgå at stressen skaber mistrivsel og sygdom. Gennem kendskab til stressmekanismer og gennem bevidst adfærdsregulering kan vi holde den langvarige, usunde stress i ave – og samtidig skal vi påskønne stressens fundamentale drivkraft i vores livsytringer.

Det er vigtigt at vi lærer om hvordan stressprocesser driver vores tanker og handlinger med langt større power, end vi normalt går rundt og tror. Stressmobilisering indvirker bredt på hele vores adfærdsrepertoire og hæmmer vores evne til at indgå i frugtbare sociale interaktioner.

Indsigt i, hvordan vi kan navigere i forhold til vores stressprocesser, og undgå at de får for meget plads i krop og sind, er nøglen til trivsel.   

En opdateret definition af stress

I mange år har vi defineret stress ifølge den amerikanske psykolog Richard Lazarus (1966):

“Stress opstår, når vi oplever, at vi ikke har ressourcer til at håndtere de krav der stilles” 

Denne definition siger desværre ikke noget om, hvad stress egentlig er, men antyder snarere noget om de omstændigheder, der trigger stress. Stress har længe været betragtet som en slags alarmtilstand, men omfattende forskning i stressens mekanismer har ført til en ny definition af stress som en tilstand af emotionel ubalance (Daugherty, 2019). Vores stressprocesser er hele tiden “tændt” i nogen grad og modulerer tilsvarende styrken af fysiologiske reaktioner i kroppen – op eller ned – med afgørende indflydelse på vores tanker, følelser og handlinger til følge (Bruce McEwen, 2020). 

Det autonome nervesystem

Nervesystemet skanner konstant det ydre og indre miljø, om vi er bevidste om det eller ej, og det ultimative formål er at sikre vores overlevelse. Tre forskellige signalveje i det autonome nervesystem, som primært fungerer uden for viljens kontrol, sætter tilsammen den baseline, som forudsiger vores tilstand af stress/trivsel og vores reaktioner på stressorer.

Når nervesystemet skal beslutte om noget er farligt læner det sig op af en “better safe than sorry” strategi. Der sendes hellere besked til kroppen om at mobilisere ressourcer, som gør os klar tl at håndtere udfordinger, en gang for meget end en gang for lidt. I virkeligheden er dette en underdrivelse, for nervesystemet bruger den absolut sikreste fællesnævner, nemlig den blotte eksistens af noget ukendt/uforudsigeligt, som påskud til at skrue op for vores arousal, mobilisere kroppens ressourcer og derved blive klar til at håndtere de udfordringer der måtte komme. 

Individuel variation

Nervesystemets vurderinger af informationer inddrager den viden og de vaner, som vi dels er født med, og dels har indkodet i nervesystemet på basis af vores livshistorik og personlige narrativ. 

Graden af stress, som det enkelte menneske oplever, afgøres af specifikke personlige tolkninger og reaktioner. Derfor kan vi også reagere vidt forskelligt på en given belastning. Det kan ske uden at vi selv kan gennemskue årsagssammenhængen. I nogle situationer kan sammenhængen efterfølgende blive tydelig, i andre situationer har vi ikke adgang til vores egne motiver for at handle som vi gør.

Lær at forstå og forebygge stress

Uanset årsagerne til den stigende usunde stress i samfundet står det klart, at vi har brug for at forebygge og mindske den vedvarende belastning og udtrætning, der skyldes et overaktiveret stressrespons, og som skaber skolevægring og sygemeldinger fra jobbet.

Tag en individuel coaching session – eller et 6-ugers forløb

Bestil et oplæg om stress til arbejdspladsen – eller et andet fællesskab 

Bestil en temadag om stress – med teori, dialog og øvelser 

Bestil en metode workshop og få praksiserfaring.

J. Skjoldborgs Vej 24

8230 Åbyhøj

Kontakt tlf.: +45 26 79 74 07

 info@synergia.dk

CVR 43038486

Privatlivspolitik

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.