Kontakt tlf. +45 26 79 74 07  /  info@synergia.dk

Bliv god til stress

af Karen Johanne Pallesen, neurobiolog, PhD

Vi bør ikke ønske at blive fri for stress.
Og det er heller ikke muligt.
Til gengæld er det muligt at blive god til stress.

Stress er en tilstand af emotionel ubalance og et væsentligt signal om at igangsætte en reaktion for at genskabe den fysiologiske ligevægt, der er forudsætningen for at kroppens processer forløber optimalt og med mindst muligt energiforbrug. Stressmekanismer har været en del af vores fysiologi længe før der fandtes noget “vi”, faktisk kan vi spore stressmekanismers opståen tilbage til de første simple organismer.

Du vil blive overrasket, når du tager på rejse ind i psykens og kroppens mekanismer og forstår den afgørende rolle stress spiller i at grave kløften mellem vores værdier på den ene side, og vores handlinger på den anden.

Biologisk selvindsigt dækker over viden om de biologiske processer, som sætter rammerne for vores måde at opleve verden og handle.

Biologisk selvindsigt gør det muligt at have meningsfulde samtaler om stress, og at finde motivation til at gå nye veje. Lær om samspillet mellem følelser og stress, og om hvordan vores livsbagage spiller ind i disse processer, samt hvad der sker i nervesystemet og kroppen, når vi bliver syge af stress. Hør også om hvordan vores relationer påvirker nervessystemet og få indblik i hvorfor det er så svært at være lydhør og skabe gode samarbejder, når stressen larmer i kroppen. Og endelig, få et indblik i teorien bag metoder som skaber balance i nervesystemet og brug metoderne på arbejdspladsen og i dit øvrige liv.

som konstant er i færd med at skanne det ydre og indre miljø for potentielle farer og sende impulser som igangsætter reaktioner. Stressens ubalancer stiger og falder uafbrudt og det tilhørende flow af biologiske signalstoffer griber uophørligt ind i vores adfærd. Det gælder vores opmærksomhed, vores mentale skarphed, og vores sociale kompetencer. Det gælder dermed også de valg og handlinger der ultimativt definerer vores personlige historik, herunder kvaliteten af vores sociale relationer. Hertil kommer de helbredsskadelige effekter af langtidsstress, som kan være alvorlige og som har givet anledning til et stort nyt forskningsfelt.

For at vi kan handle forebyggende, er det vigtigt, at vi øger vores indsigt i, hvad der er på spil i vores krop og psyke, når stressen banker på. 

At være god til stress beror på biologisk selvindsigt.

 

Under det psykologiske forklaringsniveau møder vi de neurobiologiske mekanismer som trigger vores stress og driver os ud i den usunde langtidsstress. Vi ved, at nervesystemet automatisk skaber plads til negative stimuli, mere end positive (den såkaldte negativitetsbias).  Vi fanges i negative, formålsløse bekymringer, snarere end i endeløs jubel over positive nyheder. Den tilhørende fysiske og psykiske alarm og mobilisering af ressourcer kan være ubekvem i visse situationer, f.eks. i en eksamenssituation, hvor svedige håndflader og tør mund ikke hjælper os. Det hjælper os heller ikke at “klappen går ned”, eller at besvime.

Stress afspejler en vagtsomhed, som er grundlæggende i vores natur.

At kende sin stressbiologi indebærer et forandringspotentiale. Vores stressniveau og stressreaktivitet modulerer nemlig uafbrudt vores oplevelser, humør og adfærd i en grad, mange mennesker ikke har kendskab til. 

Erkendelsen af, at vores stressreaktivitet fra evolutionens side sigter mod at skabe tryghed er vigtig. Forklaringerne på mange af de forhindringer vi møder i vores iver for at skabe forandringer, findes i de regler, nervesystemet udviklede for at optimere vores tryghed i en forhistorisk verden, som var helt anderledes end idag.

Biologisk selvindsigt kan forhindre, at vi snubler og mistrives. Når vi forstår vores nervesystem, kan vi også lettere finde stierne til at opnå kontrol over vores trivsel. Vi kan lettere finde motivation til at handle og opnå en større rummelighed i forholdet til os selv og andre.

Når vi forstår hvorfor hjernen har så travlt med at generere stress, forstår vi også at det ofte ikke er hverken meningsfuldt eller hensigtsmæssigt at lytte til den indre uro , som dukker op fra underbevidstheden. Det bliver lettere for os at lade vores sande værdier være basis for beslutninger og handlinger.

Når vi forstår stressens biologi, kan vi genfortolke vores egen og andres adfærd – og få et ekstra handlerum.  

Læs videre om stress og stressreaktioner, individuel og social stress, stress og sygdom mv… 

J. Skjoldborgs Vej 24

8230 Åbyhøj

Kontakt tlf.: +45 26 79 74 07

 info@synergia.dk

CVR 43038486

Privatlivspolitik

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.